درخواست همکاری

نام ونام خانوادگی شخص حقیقی یا مدبر عامل شرکت(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر / نام شرکت
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

شهرستان محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی /شناسه ملی (*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد / تاریخ تاسیس
/ / ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی شخص حقیقی /مدیر عامل شرکت(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی شخص حقیقی یا مدیر عامل شرکت(*)
ورودی نامعتبر

گرایش تحصیلی شخص حقیقی یا مدیر عامل شرکت(*)
ورودی نامعتبر

شماره موبایل شخص حقیقی یا مدیر عامل شرکت(*)
ورودی نامعتبر

شماره عضویت شخص حقیقی یا شرکت
ورودی نامعتبر

رتبه بندی شخص حقیقی یا شرکت
ورودی نامعتبر

رتبه شخص حقیقی یا شرکت
ورودی نامعتبر

تصویر گواهی رتبه بندی شخص حقیقی / حقوقی
ورودی نامعتبر

پروانه اشتغال شخص حقیقی / حقوقی
ورودی نامعتبر

اعتبار پروانه اشتغال
/ / ورودی نامعتبر

تصویر پروانه اشتغال شخص / شرکت
ورودی نامعتبر

نوع درخواست(*)
ورودی نامعتبر

رزومه کاری شخص/سوابق شرکت(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل شخص / شرکت(*)
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر

گروه های تخصصی
cache/resized/3bffe60db313633e74b1791a6e3d29cf.jpg
رشته های تحصیلی گروه تخصصی منابع طبیعی ومحیط زیست ...
cache/resized/7f1b39910b4d7c01c160902783864a80.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی باغبانی عبارت اند ...
cache/resized/205998c7ba10fd4e72a5314b8ee4d101.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی ترویج وآموزش ...
cache/resized/d2571befdab561b92ae0011c915b2a75.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی خاکشناسی عبارت ...
cache/resized/5a90676fd1f5ebffaf528cd4f95edee0.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی زراعت واصلاح ...
cache/resized/79727ec13d055760dc9a091d18c31f79.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم دامی عبارت ...
cache/resized/e9997f31288b001565d4f69eb4d5c357.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی شیلات عبارت اند ...
cache/resized/2e267c6b468e974af437439d96d2af4c.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی ماشینهای کشاورزی ...
cache/resized/a3948c1db608d308b728396365893d71.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی ...
cache/resized/267ad7f48a7ec7885cdb137b6f61b113.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم وصنایع ...

جستجو