ساختار نظام مهندسی

یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 08:33

ساختار نظام مهندسی کشاورزی

شورای استان

براساس ماده 7 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، شوراي استانی متشکل از 11 نفر اعضاي انتخابی و انتصابی به شرح زیر است:

1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزي استان با معرفی رییس سازمان جهاد کشاورزي استان.

2- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام الاختیار ایشان.

3- یک نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده کشاورزي یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآّوري به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فنآوري

4- هفت نفر از متخصصین رشته هاي مختلف کشاورزي و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آراي مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل.

خواندن 5870 دفعه
گروه های تخصصی
cache/resized/3bffe60db313633e74b1791a6e3d29cf.jpg
رشته های تحصیلی گروه تخصصی منابع طبیعی ومحیط زیست ...
cache/resized/7f1b39910b4d7c01c160902783864a80.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی باغبانی عبارت اند ...
cache/resized/205998c7ba10fd4e72a5314b8ee4d101.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی ترویج وآموزش ...
cache/resized/d2571befdab561b92ae0011c915b2a75.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی خاکشناسی عبارت ...
cache/resized/5a90676fd1f5ebffaf528cd4f95edee0.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی زراعت واصلاح ...
cache/resized/79727ec13d055760dc9a091d18c31f79.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم دامی عبارت ...
cache/resized/e9997f31288b001565d4f69eb4d5c357.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی شیلات عبارت اند ...
cache/resized/2e267c6b468e974af437439d96d2af4c.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی ماشینهای کشاورزی ...
cache/resized/a3948c1db608d308b728396365893d71.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی ...
cache/resized/267ad7f48a7ec7885cdb137b6f61b113.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم وصنایع ...

جستجو