گروه های تخصصی

مطالب بدون مجموعه

مطالب بدون مجموعه (13)

سه شنبه, 11 تیر 1398 ساعت 05:21

رشته

سه شنبه, 11 تیر 1398 ساعت 00:14

نشریه تخصصی گیاهپزشکی (شماره یک)

یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 06:15

تاریخ پیش بینی جوی

چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 13:30

ایستگاه هواشناسی زنجان

دوشنبه, 15 دی 1393 ساعت 07:58

بهار

یکشنبه, 02 آذر 1393 ساعت 15:02

معرفی شورای دوره پنجم

دوشنبه, 19 آبان 1393 ساعت 18:55

خدمات الکترونیک سازمان

یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 08:33

ساختار نظام مهندسی کشاورزی

یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 08:32

درباره سازمان

یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 08:31

معرفی سازمان

گروه های تخصصی
cache/resized/3bffe60db313633e74b1791a6e3d29cf.jpg
رشته های تحصیلی گروه تخصصی منابع طبیعی ومحیط زیست ...
cache/resized/7f1b39910b4d7c01c160902783864a80.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی باغبانی عبارت اند ...
cache/resized/205998c7ba10fd4e72a5314b8ee4d101.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی ترویج وآموزش ...
cache/resized/d2571befdab561b92ae0011c915b2a75.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی خاکشناسی عبارت ...
cache/resized/5a90676fd1f5ebffaf528cd4f95edee0.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی زراعت واصلاح ...
cache/resized/79727ec13d055760dc9a091d18c31f79.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم دامی عبارت ...
cache/resized/e9997f31288b001565d4f69eb4d5c357.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی شیلات عبارت اند ...
cache/resized/2e267c6b468e974af437439d96d2af4c.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی ماشینهای کشاورزی ...
cache/resized/a3948c1db608d308b728396365893d71.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی ...
cache/resized/267ad7f48a7ec7885cdb137b6f61b113.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم وصنایع ...

جستجو