صندوق رفاه زنجان

چهارشنبه, 03 شهریور 1395 ساعت 07:38

اطلاعیه

آغاز پذیره نویسی سهام شرکت مادر تخصصی بازرگانی نظام مهندسی کشاورزی ایران

برگه خرید سهام

1-     شرکت در شرف تاسیس نظام مهندسی کشاورزی کشور (سهامی خاص)

2-     اهداف تشکیل شرکت:

2-1-تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی (شامل بذر،کود،سم،ادوات،تجهیزات آبیاری و...)

2-2-تولید (زراعی،باغی،دامی،شیلاتی،صنایع تبدیلی وتکمیلی و...)

3-3-بازرگانی(واردات وصادرات محصولات ونهاده های کشاورزی)

2-4-خدمات(کلیه امور مربوط به بخش کشاورزی اعم از مشاوره ای وپیمانکاری)

3-     مدت شرکت:نامحدود

4-     سهم الشرکه: 40 % نظام مهندسی کشاورزی کشور+60 % نظام مهندسی کشاورزی زنجان (این بخش از سهام به اعضای تمدید شده سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان واگذار می گردد)

5-     نحوه سرمایه گذاری :علاقه مندان به سرمایه گذاری می بایست در مهلت تعیین شده با مراجعه به نظام مهندسی کشاورزی استان یا دفاتر شهرستانی ،مبلغ سرمایه گذاری را با رعایت نسبت های حداقلی وحداکثری مندرج در در بند 8 به شماره حساب 797011742 به نام شرکت در شرف تاسیس نظام مهندسی کشاورزی نزد بانک کشاورزی واریز نمایند.

در صورتیکه 100 % مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نمی شود مابقی ارزش اسمی(حداکثر 50 % سرمایه گذاری حداقلی وحداکثری) مبلغ مورد نظر به میزان 125 % به عنوان تعهد سهامدار تلقی وحداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت شرکت ومطابق با برنامه آتی شرکت از سهامداران وصول می شود تضمین تعهد در قالب سفته معتبر به مبلغ     125 % مبلغ تعهد خواهد بود(که پس از قطعی شدن تشکیل شرکت دریافت خواهد شد).امضای کلیه سفته ها  وبرگه ها می بایست حضوراً در محل نظام مهندسی کشاورزی استان یا دفتر شهرستانی صورت گیرد.

6-      نوع سهام:عادی با نام

7-     ارزش هر سهم: یکصد هزار ریال

8-     حداقل وحداکثر خرید سهام:یکصد میلیون ریال  تا یک میلیارد ریال

9-     مهلت خرید سهام:از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 31/6/95

10-  چنانچه سقف سرمایه گذاری قبل از انقضای مهلت،تکمیل ووجوه مربوطه تامین گردد عملیات خرید سهام متوقف خواهد شد ویا در صورت عدم تامین مهلت به مدت دو هفته تمدید خواهد شد .در صورت عدم تامین سرمایه ،وجوه واریزی به شماره حساب معرفی شده از طرف شما حداکثر تا تاریخ 15/7/95 مسترد خواهد گردید.

اینجانب ............................فرزند ..............................شماره ملی .................................. به آدرس .............................................................تمامی مفاد فوق را مطالعه  وقبول نمودم.

خواهشمند است در صورت عدم تامین سرمایه وعدم تشکیل شرکت مبلغ واریزی اینجانب به حساب شماره ........................نزد بانک کشاورزی که بنام اینجانب می باشد واریز شود

امضاء واثر انگشت

 جهت دریافت فرم پذیره نویسی اینجا کلیک کنید.

خواندن 1417 دفعه
گروه های تخصصی
cache/resized/3bffe60db313633e74b1791a6e3d29cf.jpg
رشته های تحصیلی گروه تخصصی منابع طبیعی ومحیط زیست ...
cache/resized/7f1b39910b4d7c01c160902783864a80.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی باغبانی عبارت اند ...
cache/resized/205998c7ba10fd4e72a5314b8ee4d101.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی ترویج وآموزش ...
cache/resized/d2571befdab561b92ae0011c915b2a75.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی خاکشناسی عبارت ...
cache/resized/5a90676fd1f5ebffaf528cd4f95edee0.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی زراعت واصلاح ...
cache/resized/79727ec13d055760dc9a091d18c31f79.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم دامی عبارت ...
cache/resized/e9997f31288b001565d4f69eb4d5c357.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی شیلات عبارت اند ...
cache/resized/2e267c6b468e974af437439d96d2af4c.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی ماشینهای کشاورزی ...
cache/resized/a3948c1db608d308b728396365893d71.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی ...
cache/resized/267ad7f48a7ec7885cdb137b6f61b113.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم وصنایع ...

جستجو