خبر و گزارشات خبری

شنبه, 01 آبان 1400 11:03

ابلاغ دستورالعمل حمایت از گندمکاران کشاورزی قراردادی

دستورالعمل حمایت از گندمکاران کشاورزی قراردادی توسط رییس سازمان مرکزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در ابلاغیه شاهرخ رمضان نژاد به رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها آمده است: در پي اقدامات سازمان در راستاي رسالت گسترش دانش و فن آوري و افزايش ضريب نفوذ دانش به عنوان مقوم و پشتيبان توليد در بخش كشاورزي و نهادسازي و ايجاد شبكه غيردولتي انتقال و اشاعه دانش با استفاده از ظرفيت مردمي و تعريف و تدوين سازوكارهاي انتقال و اشاعه دانش در قالب قراردادهاي سهم بري دانش از توليد و قرارداد انتقال و اشاعه دانش، با پيگيري صورت گرفته و ارائه پيشنهاد به وزير محترم جهاد كشاورزي مبني بر اختصاص يارانه دانش، مراتب در شوراي قيمت گذاري محصولات اساسي كشاورزي تأييد و دستورالعمل حمايتي از توليدكنندگان گندمگار كشاورزي قراردادي مصوب شد كه طي نامه شماره 15872/020 مورخ 1400/7/20 توسط وزير محترم جهاد كشاورزي ابلاغ گرديد.
شایان ذکر است بر اساس این مصوبه، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق بیمه کشاورزی، معاونت امور زراعت، بنیاد گندمکاران کشور، بانک مرکزی و بانک کشاورزی به عنوان نهادهای پشتیبان تعیین شده است.

خواندن 78 دفعه

جستجو