خبر و گزارشات خبری

یکشنبه, 04 مهر 1400 12:11

الزام و ضرورت اخذ پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای انجام فعاليت‌های حرفه‌ای در بخش کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ارسال بخشنامه‌ای به سازمان استان‌ها، الزام و ضرورت اخذ پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای انجام فعاليت‌های حرفه‌ای در بخش کشاورزی را ابلاغ کرد.

مطابق بخشنامه رییس سازمان مرکزی که بر اساس قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی و در راستای دسـتورالعمل نحـوه مقابله با ترک وظايف قـانونی مديران، ابلاغ شده است، هرگونه دخالت و انجام فعالیت‌های مهندسی توسط دانش‌آموختگان رشته‌هـای مختلف كشاورزی و ساير اشخاص مستلزم اخذ پروانه اشـتغال از سـازمان نظـام مهندسی كشاورزی می‌باشد.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در اجرای بند (۸) ماده (۳) قانون تاسیس و در جهت حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی كـه بـه نحوی از خدمات حرفه‌ای مهندسان كشاورزی بهره‌مند می‌شوند، كليه دانش‌آموختگان رشته‌های كشاورزی و منابع طبیعی فعال در واحدهای كشاورزی، می‌بایست نسبت به دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نمايند.

شایان ذکر است، در بخشنامه یاد شده، مهلت یک ماهه برای انطباق دانش‌آموختگان با شرايط مقـرر قانونی تعیین و اعلام شده است؛ هر گونه دخالت و انجام فعاليت‌های مهندسی موضوع ماده (۷) آيين‌نامه اجرایی قانون تاسیس، بدون داشتن پروانه اشتغال حسب مورد، تخلف يا جرم محسوب شده و در مراجع ذی‌ربط قابل رسيدگی خواهد بود.

 

 

 

خواندن 87 دفعه

جستجو