چهارشنبه, 29 بهمن 1393 13:07

جلسه هماهنگی معاونین وروسای ادارات کل مرتبط

 

 جلسه هماهنگی معاونین وروسای ادارات کل مرتبط در مورخ 1393/11/20 راس ساعت 16 در محل سالن جلسات اشراق سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار گردید.

خواندن 48004 دفعه

جستجو