گروه های تخصصی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 21:16

علوم دامی

 

 رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم دامی عبارت اند از:

 

1. تولیدات دامی

 2. دامپروری وعلوم دامی

 3. پرورش طیور(پرورش و مدیریت طیور)

 4. تغذیه دام

 5. ژنتیک و اصلاح دام

 6. پرورش گاو و گاومیش

 7.ژنتیک و اصلاح دام

 8.مهندسي كشاورزي - علوم دامي

 9.بیوتکنولوژی سلول و ژن

 10.  زنبور عسل

 

دوره های آموزشی تخصصی این رشته  عبارت اند از:

کاربرد GPS در دامپروری
ارزیابی خسارت در واحدهای دامپروری
آشنائی با نظام دامپروری
طراحی ساختمان ها و تاسیسات دامپروری
آشنائی با تجهیزات مدرن دامپروری
آشنائی با بیمه تاسیسات و محصولات دام و طیور و زنبورعسل
مدیریت پرورش گاو شیری
مدیریت پرورش مرغ گوشتی
مدیریت پرورش مرغ تخمگذار تجاری
مدیریت پرورش مرغ مادر
جیره نویسی در دام و طیور
تلقیح مصنوعی در گاو
تلقیح مصنوعی در گوسفند
پرورش زنبور عسل کاربردی

پرورش شترمرغ و سایر ماکیان

 

 

دوره های آموزشی عمومی این رشته  عبارت اند از:

 

GPS مقدماتی 
 GIS مقدماتی
اصول طرح نویسی
آشنائی با نرم افزارهای سرمایه گذاری و بانکی
مبانی کشاورزی پایدار
آشنائی با نرم افزار اتوکد
GPS پیشرفته
 GIS پیشرفته

 

 

جهت ثبت نام به ستاد استان ویا دفاتر شهرستانی مراجعه فرمائید.

 

 

 

 

خواندن 8924 دفعه

جستجو