گروه های تخصصی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 21:22

شیلات

 

 رشته های تحصیلی گروه تخصصی شیلات عبارت اند از:

 

  1. شیلات
  2. شیلات ومحیط زیست
  3. منابع طبیعی- شیلات
  4. بوم شناسی آبزیان شیلاتی
  5. تکثیر و پرورش آبزیان

دوره های آموزشی تخصصی این رشته  عبارت اند از:

     پرورش ماهیان سردآبی

     قوانین و مقررات آبزی پروری

 

 

دوره های آموزشی عمومی این رشته  عبارت اند از:

 

GPS مقدماتی 
 GIS مقدماتی
اصول طرح نویسی
آشنائی با نرم افزارهای سرمایه گذاری و بانکی
مبانی کشاورزی پایدار
آشنائی با نرم افزار اتوکد
GPS پیشرفته
 GIS پیشرفته

 

 

جهت ثبت نام به ستاد استان ویا دفاتر شهرستانی مراجعه فرمائید.

 

 

 

خواندن 8893 دفعه

جستجو