گروه های تخصصی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 21:18

علوم وصنایع غذایی

 

 رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم وصنایع غذایی عبارت اند از:

 

  1. صنایع کشاورزی
  2. علوم وصنایع تبدیل موادغذایی
  3. علوم وصنایع غذایی
  4. مهندسی مواد و طراحی صنایع غذائی
  5. ماشینهای صنایع غذائی (بین رشته ای)

 

 دوره های آموزشی تخصصی این رشته  عبارت اند از:

 

 مدیریت پسماندهای کشاورزی

 

 

دوره های آموزشی عمومی این رشته  عبارت اند از:

 

GPS مقدماتی 
 GIS مقدماتی
اصول طرح نویسی
آشنائی با نرم افزارهای سرمایه گذاری و بانکی
مبانی کشاورزی پایدار
آشنائی با نرم افزار اتوکد
GPS پیشرفته
 GIS پیشرفته

  جهت ثبت نام به ستاد استان ویا دفاتر شهرستانی مراجعه فرمائید.

 

 

 

خواندن 7266 دفعه

جستجو