گروه های تخصصی

دوشنبه, 10 فروردين 1394 12:19

منابع طبیعی ومحیط زیست

رشته های تحصیلی گروه تخصصی منابع طبیعی ومحیط زیست عبارت اند از:

 1. منابع طبیعی
 2. آبخیزداری (آبخیزداری- فرسایش و رسوب)
 3. مرتعداری (اکولوژی مرتع،  مرتع و آبخیزداری،  علوم مرتع، جنگل و مرتع)
 4. بیابانزدائی (احیا و بهره برداری ازمناطق بیابانی، مدیریت مناطق خشک و بیابانی)
 5. منابع طبیعی - جنگلداری  ( علوم وصنایع چوب وكاغذ،  صنایع چوبی، جنگل)
 6. منابع طبیعی - محیط زیست
 7. مهندسی کشاورزی- کشاورزی اکولوژیک
 8. هواشناسی کشاورزی

 

  دوره های آموزشی تخصصی این رشته  عبارت اند از:

 • نقشه خوانی عمومی
 • google earth  و  ارتباط آن باgps
 • آموزش gps و نحوه انتقال اطلاعات به رایانه
 • تفسیر عکسهای هوائی
 • روشهای بهره برداری از عکسهای ماهواره ای
 • خاکشناسی عمومی
 • آشنائی با قوانین  منابع طبیعی و تقسیم اراضی و انساق روستائی
 • مطالعه پوششهای گیاهی مراتع(از دید مطالعات کاربردی و تیپ بندی)
 • آشنائی با قوانین مربوط به حرایم و حقابه ها

 

   دوره های آموزشی عمومی این رشته  عبارت اند از:

 

 • GPS مقدماتی 
 •  GIS مقدماتی
 • اصول طرح نویسی
 • آشنائی با نرم افزارهای سرمایه گذاری و بانکی
 • مبانی کشاورزی پایدار
 • آشنائی با نرم افزار اتوکد
 • GPS پیشرفته
 •  GIS پیشرفته

 

 جهت ثبت نام به ستاد استان ویا دفاتر شهرستانی مراجعه فرمائید.

 

 

خواندن 7880 دفعه

جستجو