گروه های تخصصی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 21:21

باغبانی

 

رشته های تحصیلی گروه تخصصی باغبانی عبارت اند از:

  1. باغبانی
  2. تولید وپرورش گل وگیاهان زینتی
  3. تولیدات گیاهی- باغبانی
  4. تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
  5. مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان داروئی و معطر
  6. علوم باغبانی – سبزیکاری
  7. علوم باغبانی – میوه کاری
  8. بیوتکنولوژی کشاورزی (بین رشته ای)
  9. فضای سبز

      10. تولیدات گیاهی (بین رشته ای)

 

دوره های آموزشی تخصصی این رشته  عبارت اند از:

طراحی سازه و نقشه گلخانه
اصلاح و احیاء باغات زیتون
اصلاح و احیائ باغات سردسیری
اصول تولید نهال سردسیری
مدیریت احداث گلخانه
تغذیه باغات
مبارزه با آفات وو امراض باغات سردسیری

مهندس ناظر، مشاور و مسئولین فنی واحدهای قارچ خوراکی

 

 

دوره های آموزشی عمومی این رشته  عبارت اند از:

 

GPS مقدماتی 
 GIS مقدماتی
اصول طرح نویسی
آشنائی با نرم افزارهای سرمایه گذاری و بانکی
مبانی کشاورزی پایدار
آشنائی با نرم افزار اتوکد
GPS پیشرفته
 GIS پیشرفته

 

 

جهت ثبت نام به ستاد استان ویا دفاتر شهرستانی مراجعه فرمائید.

خواندن 6589 دفعه

جستجو