دوشنبه, 08 فروردين 1401 10:07

پرسنل اداری سازمان

 

اطلاعات پرسنل اداری سازمان

نام و نام خانوادگی سمت
سعید کرم زاده مدیر حوزه ریاست
سعید بابایی مدیر اداری و مالی
سیده الهام ترابی راد مسئول اعضا
محمد گنجی کارشناس مسئول صدور مجوزها
سجاد ملکی کارشناس

 

 

خواندن 1117 دفعه

جستجو