شورا، معاونان و مشاوران

یکشنبه, 02 آذر 1393 15:02

معرفی شورای دوره پنجم

 

اطلاعات اعضای شورای سازمان

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته سمت عضویت خلاصه رزومه

مهندس مهدی محمودی

لیسانس علوم دامی
رئیس

 

انتخابی 

دبیر دوره ی چهارم و پنجم شورای استان
مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی استان زنجان و شهرستان زنجان
رییس انجمن صنفی شرکتهای خدمات توسعه کشاورزی استان زنجان
مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت رویان گستر
مدیر عامل و رییس هیات مدیره زنجیره ارزش گیاهان دارویی
مدیر عامل نمونه سال های 1391 و 1398

مهندس علیرضا شیری فوق لیسانس زراعت نائب رئیس

انتخابی

رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های خدمات توسعه کشاورزی ، عضو هیات مدیره شرکت اشراق ، عضو هیات مدیره صندوق توسعه کشاورزی استان زنجان ، مدیر عامل شرکت زرین کشت زرین رود

مهندس روح اله حسنی فوق لیسانس مدیریت کشاورزي عضو

انتصابی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

رییس سابق گروه توسعه روستایی و اداره آمار و فناوری اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و معاون سابق مدیر کل امور روستایی استانداری زنجان،مسئول ستاد اجرایی پروژه مساحی اراضی کشاورزی استان زنجان

مهدی مردی فوق لیسانس مدیریت کشاورزی عضو

انتصابی

-

پیمان صدری آزاد لیسانس زراعت و اصلاح نباتات خزانه دار انتخابی مدیر عامل شرکت سبز کشت خرمدره ، مهندس نمونه کشوری در سال 1388
مهندس حمید مقدم فر فوق لیسانس زراعت و اصلاح نباتات عضو انتخابی 1-معاون آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان زنجان
2-مدیر عامل شرکت کارساز طلائی زنجان
3- مدیر آموزشگاه کشاورزی اندیشه سبز
4- استاد دانشگاه پیام نور
مهندس یوسف قربانی لیسانس زراعت واصلاح نباتات دبیر

انتخابی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت گستره سپهر، رئیس انجمن صنفی شرکت های

خدمات توسعه کشاورزی، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی پیام سبز اشراق 

دکتر محمدرضا عظیمی دکتری زراعت و اصلاح نباتات عضو

انتصابی

(وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
مهندس علی قره چه لو لیسانس منابع طبیعی عضو

انتصابی

(اداره کل محیط زیست)

کارشناس اداره کل محیط زیست استان زنجان
 سعید بیگدلی لیسانس تولیدات گیاهی عضو انتخابی مدیر عامل شرکت زرخیز گرماب ، عضو انتخابی شورای سوم نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان
 علی دوستی لیسانس تولیدات گیاهی عضو انتخابی مدیر عامل شرکت خوشه زرین حلب ، رییس هیات مدیره شرکت امید کشاورز 
خواندن 10314 دفعه

جستجو