دوشنبه, 10 تیر 1398 15:51

رشته های تحصیلی گروه تخصصی گیاهپزشکی

 

1- گیاهپزشکی


2- حشره شناسی کشاورزی


3- شناسایی و مبارزه باعلفهای هرز


4- بیماری شناسی گیاهی


5- توليدات گياهي – مديريت تلفيقي آفات

خواندن 44869 دفعه

جستجو