خبر و گزارشات خبری

پنج شنبه, 19 آبان 1401 08:38

دستورالعمل اجرایی مدیریت عوامل خسارتزای پسته

قابل توجه کارشناسان بخش کشاورزی و باغات

به پیوست دستورالعمل اجرایی "مدیریت عوامل خسارتزای پسته ،شرایط قرنطینه ای واردات خشکبار به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و همچنین جداول آفتکش های ثبت و توصیه شده ، آفت کش های تطبیقی  روسیه و ایران (بر اساس فهرست MRLهای اعلامی کشور روسیه ) تهیه شده توسط دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی، جهت اطلاع و بهره برداری لازم تقدیم می گردد.

جهت دریافت دستورالعمل ها و جداول به فایل های ضمیمه شده در ذیل مراجعه فرمائید.

خواندن 32 دفعه

جستجو