جمعه, 06 ارديبهشت 1398 13:41

شرکت های خدمات فنی ومشاوره ای

 
ردیف نام شرکت نام مدیرعامل شماره نظام شهرستان آدرس و کد پستی فکس تلفن ثابت تلفن مدیر عامل رتبه
1 کشت کاران شناط عباس مولایی 110902452 ابهر ابهر-خ بهشتی خیابان علی مرادی روبروی آزمایشگاه مرکزی پلاک 9 کد پستی 4561984934 35264147 2435244654 9127419529 سه پایه یک
2 تلاشگران ایجرود سید مهدی موسوی 110840805 ایجرود ایجرودیک کیلومتری ورودی  زرین آباد 33463442   9126420615 4
3 خوشه زرین حلب علی دوستی 110830763 ایجرود ایجرود روستای حلب نرسیده به پاسگاه ندارد ندارد 9124414586 5
4 جوقین ابوالفضل بهرامی 110840826 ایجرود ایجرود روستای جوقین 2436722209 2436722209 9121413100 6
5 سبز اندیش ماهنشان علی ملکی 110871513 ماهنشان ماهنشان خ فرمانداری روبروی نقاشی اتومبیل ملکی 36222886   9124411542 3پایه یک
6 دهقانیارسعید آباد حسن کاظمی 110881547 ایجرود ایجرود-زرین آباد کیلوتر 45 جاده بیجار     9127728806 سه پایه یک
7 سبزینه دستجرده علی محمدی 110840822 طارم طارم روستای دستجرده 2432833636 2432824734 9124421961 7
8 به پرداز طارم میثم حسامی 110840825 طارم طارم روستای چورزق 2432863838 2432863488 9127414307 رتبه ندارد
9  آریا کشت گیلوان بهنام محمدی 110861216 طارم طارم روستای گیلوان 2432843500   9123418958 7
10 کیمیا سبز طارم سجاد شمس 110871526 طارم طارم دهستان درام     9127722550  
11 سبز کشت قلعه حسینیه پیمان عزیزی 110830758 خرمدره خرمدره رینگ جنوبی خیابان 32 متری  مابین خیابان مطهری وشریعتی 2435534050 35524050 9125424172 5
12 تاج سبز خرمدره فرهاد حبیبی 110830789 خرمدره خرمدره روستای کهریز   35586565 9123423180 6
13 زرین کشت زرین رود علیرضا شیری 110830784 خدابنده خدابنده خ تختی پ225 2434623210 2434623210 9122427115 7
14 پیروز دشت محمود آباد سعید دشتکی حصاری 110840807 خدابنده خدابنده دهستان محمود آباد   9392857479 9127728385 6
15 زرخیز گرماب سعید بیگدلی 110860115 خدابنده خدابنده -گرماب-ابتدای جاده بیجار 2434222642 2424822232 9127720273 سه پایه دو
16 نگین سبز دو تپه سفلی اصغر شیری 110871321 خدابنده خدابنده روستای دو تپه 2434224474   9127450459 سه پایه یک
17 صایین زرین علی واعظی 110830748 ابهر صائین قلعهکیلومتر یک  جاده ترانزیت بطرف زنجان 2435620800   9123420518 6
18 کشت گستر سلطانیه محمد حسین سلیم خانی 110830746 سلطانیه سلطانیه 2435823155 2435823955 9127459237 2پایه3
19 بهين كشت آقبلاغ اصغر کریمی 110881633 خدابنده خدابنده دهستان آقبلاغ 2434224474 2458587030 9124417593 3پایه 3
20 سبز اندیشان نور آباد عبداله کبود خانی 110881634 خدابنده خدابنده نوربهار خ ولی عصر نبش کوچه شهید یا هنر  شرکت  نور آباد   2434366141 9121414156 سه پایه سه
21 سامان گستر نیک پی اکبر ایده لویی 110830752 زنجان زنجان روستای نیک پی روبروی شهرداری   32623411 9102035210 2 پایه 3
22 دیبا خوشه محمد کاظم طالشی 110830750 زنجان زنجان کیلومتر 5 جاده بیجار روستای پنبه جوق اول جاده دندی (قدیم)پشت پلیس راه 33771777 2433771326 9127440996 6
23 گستره  سپهر یوسف قربانی 110830744 زنجان زنجان بخش قره پشت لو روستای ارمغان خانه   2433553784 9121411688  
24 زنجان کشت خیر آباد رسول ملایی 110840884 سلطانیه 25کیلومتری جاده قدیم زنجان-تهران  روستای خیر آباد   2435882086 9127405033 6
25 رویان گستراند آباد مهدی محمودی 110881641 زنجان زنجان کیلومتر 55 جاده زنجان ماهنشان روستای اند آباد علیا 2433365068 2458505505 9127423878 سه پایه سه
26 زرمهردیزج آباد مریم شهیدی 110871497 زنجان زنجان روستای دیزج آباد   33741658 9123419109 سه پایه دو
27 آرمان سبز درام سید داود حسینی 110892053 طارم طارم-درام   2432833269 9128421258  
28 نوین باغدام پری آصف عباسی 118901921 ماهنشان ماهنشان روستای پری   2436224523 9125412920 3پایه3
29 محصول گستر طارم علی جمشیدی 110891971 طارم طارم-روستای ونی سر     9127442106  
30 پیشگامان روستای بناب محمد رضا محمدلو 110891982 زنجان زنجان روستای بناب   2433786687 9124415564 سه پایه سه
31 افق سبز قره بوطه سحر رستمخانی 110891995 زنجان زنجان قره بوطه   2432629417 9197494518 3پایه 1
32 آریا کشت سجاس عزت اله کرمی 110963087 خدابنده سجاس خیابان رکن الدین جنب مرکز جهاد کشاورزی سجاس ۲۴۳۴۳۳۳۷۹۰ 2434333790 9123413785  
33 توسعه سبز نیگجه حسین نظری ناسی 110892007 زنجان جاده قدیم زنجان تبریز نرسیده به روستای چیر روبروی پمپ بنزین   32386316 9126423541 سه پایه سه
34 بذرآرا خرم دره سیمین کلانتری 110892010 خرمدره خرمدره ابتدای خ مطهری پلاک 42 2435526792 35532665 9127448238 سه پایه دو
35 سبزدشت قارلوق ولی محمدلو 110892031 زنجان زنجان بخش قره پشتلو روستای قارلوق     9128774145 سه پایه سه
36 قنوت گندم دندی سلمان فلاح 110892083 ماهنشان دندی خیابان  بخشداری جنب آموزش وپرورش شرکت قنوت گندم دندی 2436523301 36523060 9122425889  
37 بهکاران دشت زمرد مریم بابایی 110892050 خدابنده روستای بولاماجی   2434333805 9127443364 سه پایه سه
38 سودای سبز دولاناب رضا قهرمانی 110892032 زنجان روستای دولاناب ۲۴۳۳۵۴۲۵۵۱ - 9194433770 سه پایه سه
39 سبز پویان بوغداکندی بکتاش افشاری راد 110923075 زنجان زنجان-روستای بوغداکندی   2432347472 9198431895  
40 سبز دشت کرسف اصغر مرادی 110871403 خدابنده روستای کرسف   2424349292 9127450870 سه پایه دو
41 گیاه گستر میموندره عباس حدادی - ابهر روبروی جهاد کشاورزی     9127444549  
42 سبز گامان ازناب مهدی محمدی 110953083 ابهر روستای ازناب کد پستی 4564113883 35244991   9127444802  
43 احیاگران سبز اندیش افشین محمودی - سلطانیه سنبل آباد     9127429433  
44 خوشه طلائی سهیل سید جمال احمدی 110983091 سلطانیه سلطانیه یوسف آباد خیابان طالقانی پلاک 18   2435853547 9124424719  

 

خواندن 7098 دفعه

جستجو